Niezbędnik dobrego prezentera - rodzaje prezentacji

Rodzaje prezentacjiNiezbędnik dobrego prezentera - rodzaje prezentacji

Modulacja głosem, mimika twarzy, gestykulacja czy przygotowanie audiowizualne to z pewnością ważne elementy pozwalające na przeprowadzenie dobrej prezentacji. Jednak klucz do sukcesu prezentera tkwi przede wszystkim w treści zawartej w samej prezentacji.

Treść ta powinna być zdeterminowana przez cel przyświecający danemu wystąpieniu, a cel ten z kolei jest ściśle związany z rodzajem wykonywanej prezentacji.

Mając na uwadze powyższe kryterium, można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje prezentacji:

PRZEMÓWIENIE

W zależności od okoliczności, w jakich wygłaszane jest przemówienie, ukierunkowane jest ono na dostarczenie informacji i/lub rozrywki.

PREZENTACJA FIRMY

Ta forma prezentacji jest ukierunkowana na przedstawienie usług lub produktów znajdujących się w ofercie danej firmy. Odbiorcami zawartych w niej informacji mogą być pracownicy, którzy zapoznają się z nowym produktem dodanym do już istniejącej gamy produktów albo klienci (zarówno nowi, jak i już istniejący w bazie firmy).

PREZENTACJA HANDLOWA

Jest ona ściśle ukierunkowana na promocję sprzedaży danych produktów lub usług odbiorcom zewnętrznym. Z reguły w jej trakcie istnieje możliwość zapoznania się z bliska z danymi towarami oraz otrzymania wyczerpujących informacji na ich temat.